Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 Zákon  Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky 

 Název vyhlášky

 Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Strážovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Strážovice o místním poplatku ze psů

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Strážovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Strážovice o místním poplatku z pobytu

1.1.2024

Řád veřejného pohřebiště obce Strážovice

1.1.2021
1/2021 - Vyhláška o místním poplatku z pobytu 1.1.2021
1/2020 - Vyhláška o místním poplatku za úžívání veřejného prostranství 1.1.2021
1/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 1.1.2020
2/2021 - Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
1/2013 - Nařízení - Tržní řád
1/2010 - Vyhláška o pohybu psů na veřejných prostranstvích -

2/2011 - Vyhláška o pohybu psů na veřejných prostranstvích