Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kultura a historie > Hospodářství a kultura

Hospodářství a kultura

Pro stále náročnější dopravu byla postavena silnice. Roku 1781 bylo zrušeno nevolnictví a posléze i robota. Polní hospodářství a chov dobytka bylo hlavním pramenem výživy obyvatelstva. Průmysl se v současné době neujal. Pro kulturu byl přínosem pobyt akademického malíře Jana Köhlera.

Přes celkový úpadek na sklonku století se ve Strážovicích udrželo vinařství. Dokazuje to i pečeť obce Strážovic. V roce 1923 byl postaven hřbitov, byla provedena parcelace půdy a v roce 1928 byla provedena elektrizace obce. Tuto práci bych mohla jednoduše shrnout do několika bodů. V naší vesnici se od počátku osidlování vystřídalo několik druhů obyvatel. Stavěli si tu své domy a opevnění. Každý národ si s sebou přinesl něco nového. Ať už to byly zbraně nebo různé nádoby.

Období II. světové války prožívali lidé těžce. Činnost partyzánů rostla den ze dne. 14 dnů a nocí zuřila válečná vichřice ve Strážovicích. Strážovice byly osvobozeny 27. 4. 1945 sovětskou armádou. V roce 1952 byla započata hodpodářskotechnická úprava půdy, bylo založeno JZD a odebrána půda majitelům. Nejvíce se zde choval dobytek, ale také se zde pěstovaly plodiny. Nejvýznamnější bylo pěstování obilí.

Ve Strážovicích jsou také každoročně konány hody, kterých se zúčastňuje mládež v krojích, který je zde též popsán. Dříve i nyní je ve vesnici škola i mateřská školka.