Sledujte nás na facebooku

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kultura a historie > Budovy

Budovy

Domy

Ve starých dobách stavěli naši předkové domy ze silných otesaných kmenů, které vymazali blátem. Jako krytinu používali slaměné došky. Později stavěli chalupy z dusané hlíny - pichovanice nebo z kotovic, které si sami dělali z bláta a ječmenných plev. Do hlíny se dávaly kameny , pruty a hlína se kropila. Okna domů byla malá, pouze čtyři čtvercové tabulky skla. Na zimu lidé ucpávali okna mechem. Dveře bývaly nízké a úzké. Býval u nich přístavek, který se nazýval "žůdro". Kolem oken a ve dveří byly malovány ornamenty. V domě byla veliká síň, jizba a komora. V jizbě bývala velká kachlová kamna a za nimi veliká pec na pečení chleba.

Strážovice

Zámeček

Dříve bydleli páni na hradech, později v krásných zámcích, které jim naši předkové museli vystavět. Jeden ze zámků panských se zachoval i ve Strážovicích. Stojí uprostřed naší obce. Byl vystavěn slohem barokním kolem roku 1671. Na zámku odváděli poddaní daně, konaly se zde kruté soudy. Panovalo tzv. útrpné právo. Když se totiž zatčený k vině dobrovolně nedoznal, byl různě mučen. Pálen rozžhaveným železem, natahován na kolo, píchán hřeby, až se i nevinný raději přiznal k něčemu, co nikdy neudělal. V těchto dobách patřila panstvu pole, louky, lesy, vesnice a osady, i poddaný lid.

Kostel

Nedá se říci, že je v naší obci kostel, je to spíše kaple, která je vystavěna přímo naproti zámku. Jak jsme se již zmínili byla tato kaple vystavena v 18. století. Několikrát byla renovována, naposledy byla celá opravena a částečně nově vybavena (zpovědnicí, novým oltářem) na podzim v roce 1998. V dřívější době, když měla Želetská farnost, pod kterou spadají i Strážovice svého faráře, konaly se zde mše svaté každou neděli. Nyní je zde pouze farář na farnosti Věteřské, a proto jsou zde mše svaté pouze v sobotu. Konají se zde však i Vánoční, Velikonoční a hodové mše v neděli

 

Strážovice006

Erb

Každý šlechtic měl svůj znak, čili erb. Takový šlechtický znak je nade dveřmi kostelíka, který patřil šlechtě na zámku, která měla nad kostelem patronát.

Škola

Před třicetiletou válkou bylo u nás zřízeno veškeré školství rektorem univerzity pražské. Každé město mělo svou školu a pro venkovský lid bývaly jenom školy farní. Do školy chodil jen kdo chtěl a proto bylo vzdělání na velmi nízké úrovni. Učilo se zde číst, psát, počítat, hudbě a zpěvu pro kostel. Teprve Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku. Školy se dělily na normální a triviální, kde patřily školy farní. Do roku 1772 byly děti ze Strážovic přiděleny do farní školy v Želeticích. Od tohoto roku se začalo vyučovat ve Strážovicích. Zdali založení této školy bylo povoleno vyššími úřady není známo, protože teprve 15. června 1791 učinila vrchnost kroky k založení školy. V 19. století byla postavena nová škola. Škola, která je nyní ve Strážovicích byla vystavěna v roce 1988.