Sledujte nás na facebooku

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky > TJ Sokol Strážovice

TJ Sokol Strážovice

  • od roku 2016 TJ Sokol Strážovice nedisponuje "Áčkem"
  • od roku 2020 znovu otevřena přípravka pro mládež
  • podílí se na kulturních akcí obce - maškarní ples, dětský den...

 

facebook aktulní informace nejen o Strážovském fotbale

 

Z historie oddílu kopané 1932 - 1957

Kopaná se hrávala ve Strážovicích již v roce 1932, kdy bylo v obci hodně mládeže a o kopanou byl tehdy velký zájem. Přestože hráčů byl dostatek, nebylo možné získat pozemek, na kterém by se dalo vybudovat hřiště. Proto také nemohlo dojít k zařazení mužstva do soutěže. Hrávala se proto jen přátelská utkání, a to ve Ždánicích, Dražůvkách a později ve Věteřově. Zde se hrávalo na provizorním hřišti, které se nacházelo nad Věteřovem na místě nazývaném „U Josífka”, kde v prostoru hřiště stála kaplička, což tehdy nevadilo. Přestože mělo jen částečné rozměry dnešního hřiště a značný spád, byly zde zabudovány branky.

Zde se začaly velké souboje mezi obcemi Věteřov, Strážovice, Sobůlky, Bukovany a jinými. V katastru obce Strážovice byla hřiště nahodilá a to proto, že se hrávalo na pozemcích, kde se po sklizni obilí postavily provizorní branky. Na těchto pozemcích se hrávalo do té doby, než byly zorány. Taková hřiště byla převážně na Babyloně u rozhledny, Nechtacích a pod Babylonem na pozemcích majitele Macnera.

obrázek 1.pngVýstroj hráčů tvořily trenýrky, tričko a tenisky. Získat peníze na zakoupení soupravy dresů, štulpen, chráničů a dalšího příslušenství nebylo možné,
proto se hrávalo v tom, co kdo měl. Teprve až v roce 1945 byl založen oddíl kopané Strážovice, který svoji činnost provozoval pod Sokolem Stavěšice, protože v obci Strážovice nebyl Sokol založen. Oddíl kopané založil SNÁŠEL Jan, který působil jako předseda oddílu kopané ve Strážovicích. Korespondenci vyřizoval Judas Bohumil, který vyřizoval i registraci hráčů. Tehdy byl získán pozemek u lesa, na kterém byly zabudovány branky a v témže roce oddíl kopané Strážovice začal svoji činnost provozovat soutěžně. Pozemek, na kterém se začalo hrávat, tvoří část dnešního hřiště, které pro jeho malé rozměry muselo být později upraveno prodloužením a rozšířením.

Před nastoupením mužstva do soutěže bylo mnoho problémů získat finanční prostředky na zakoupení výstroje, což zvláště v prvním roce po válce nebylo snadné. Část výstroje byla zakoupena a na část výstroje muselo být zakoupeno plátno, ze kterého byly ušity dvě soupravy dresů. Jako šatna k převlékání hráčů musela postačit Snášelova stodola, která sice byla dosti vzdálena od hřiště, ale na výstavbu šaten u hřiště nebylo ani pomyšlení pro nedostatek finančních prostředků.

Krátce po zahájení soutěže přišlo do mužstva několik hráčů z okolních vesnic, kteří měli zájem hrát kopanou v našem oddíle, protože v těchto vesnicích oddíl kopané založen nebyl. Hráčský kádr v prvních letech své činnosti měl hráčskou základnu dobrou. V roce 1948 došlo k odchodu předsedy oddílu kopané p. Snášela a také několika hráčů z okolních vesnic. Funkce oddílu kopané převzali někteří hráči, kteří v té době byli zaměstnáni v Brně. Naléhavé záležitosti oddílu byly vyřizovány na západomoravské župě v Brně. Funkci vedoucího a veškerou administrativu prováděl p. Vodička František, který ve funkci setrval až do roku 1950. Od roku 1951 funkci vedoucího oddílu převzal p. Lukáš, který tuto vykonával až do roku 1954, kdy došlo k vystoupení oddílu ze soutěže pro nedostatek hráčů. V období od roku 1954 - 56 bylo sehráno několik přátelských utkání. Mužstvo bylo doplněno hráči z oddílu kopané Jiskry Kyjov a několika hráči ze Stavěšic.

Pro dokreslení situace uvádíme jména hráčů, kteří reprezentovali naši obec v létech 1945 až 1954:

 

Baják Vlast. Bábíček Jan  Bábíček František  Bárta Bedřich  Cepiel Jan
 Gajdoš Jan Gajdoš Václav  Gajdoš Josef  Havelka František  Horák Josef
 Hlaváč Vlad.  Hlaváč Frant.  Hlaváč Jaroslav  Chymiák Václav  Janek František
 Janek Josef  Kopeček František  Kolaja Antonín  Kotolán  Krmíček Vladimír
 Lilek Adolf  Líčeník František  Matoušek Miloš  Matula Josef  Navrátil Antonín
 Novotný František  Němec Josef  Němec Bohuš  Okunek Josef  Petr Josef
 Pius Alois  Polášek Laďa  Polášek Vincenc  Slovák Josef  Šmudla Karel
 Šenkyřík Jan  Štibrányi Vlad.  Vodička František  Viktorýn Oldřich  Viktorýn Josef
 Vodák František  Votrubec Vincenc  Vrána Miloš  Žoužela František  

 

V roce 1957 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Strážovice, která přihlásila oddíl kopané do soutěže znovu. Výbor se plně zaměřil na činnost oddílu kopané. Aby základna hráčského týmu byla co největší, muselo být převedeno několik mladých hráčů do mužstva. Bylo nutné přihlásit žáky do soutěže, aby v pozdějších letech nedocházelo k tíživým situacím hráčského kádru. Tak byl zajištěn hráčský kádr jak dorostu, tak i prvního mužstva. Ukázalo se, že stejný nedostatek mladých hráčů je i v družstvu žáků, a proto muselo dojít k doplnění těchto družstev mladými hráči z okolních vesnic. Doplnění mládežnických družstev z okolních vesnic nedávalo stoprocentní záruku, že soutěž, do které byla družstva přihlášena, zdárně skončí (pro jejich špatnou docházku k mistrovským zápasům). Za těchto podmínek byl Sokol Strážovice nucen některé ročníky do soutěže žáků i dorostenců vůbec nepřihlašovat, což mělo za následek, že první mužstvo oddílu kopané mělo nedostatek hráčů.

(Pozn.: viz. Prameny o nejstarší kopané ve Strážovicích).

 

obrázek 2.png