Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky > Myslivecké sdružení „Stará Hora“ Strážovice

 

Myslivecké sdružení Stará hora Strážovice, z. s.

myslivec.jpg

Myslivecké sdružení bylo založeno na počátku 90. let minulého století s ohledem na nový zákon o myslivosti a následným rozpadem mamutích mysliveckých společností, které byly utvořeny v 70. a 80. letech.

Členská základna tohoto spolku se pohybuje do počtu 15-ti členů. V převá žné většině se jedná o současné či bývalé občany Strážovic. Honitba, na které spolek hospodaří, má výměru na spodní hranici výměry stanovené zákonem o myslivosti.

Obecně jsou myslivci spojováni především s lovem, proto mohou být částí veřejnosti vnímáni pro tento zúžený úhel pohledu negativně. I když lov k myslivosti neoddělitelně patří, netvoří ani zdaleka hlavní náplň mysliveckého spolku. Myslivost je zaměřena i na ochranu zvěře a podílí se na zachování jejího životního prostředí. Do značné míry jde o zachování kompromisu mezi krajními názory, které na jedné straně vidí zvěř jako škůdce v zemědělských a lesních porostech, na druhé straně jsou to pak názory, které odmítají jakékoliv regulační zásahy do přírody a populace volně žijící zvěře.

Myslivecké sdružení Stará hora provozuje svou činnost na nekomerčním základě. Naplňuje svoji činnost stanovenou ve stanovách a také se podílí na kulturním dění v obci. V průběhu kalendářního roku členové spolku opravují a desinfikují krmná zařízení pro zvěř (zásypy, krmelce, slaniska) a budují nová. Značné úsilí věnují zajištění krmiva pro přikrmování zvěře v zimním období, které je pro zvěř kritickým obdobím nedostatku přirozené potravy.

V lednu 2004 spolek uspořádal 1. myslivecký ples a do roku 2019 jich bylo již 14. Tyto plesy se setkaly s velkým zájmem občanů Strážovic. Na plese se nezřídka bavilo více než sto návštěvníků.  V tom samém roce 2004 byla zahájena oprava myslivecké chaty. Díky brigádnické činnosti členů, jejich rodinných příslušníků i dalších se podařilo přebudovat horní část chaty, sloužící dosud jako sklad krmiva, na společenskou místnost.   V roce 2017 -2018 byla do chaty přivedena a rozvedena elektřina i pitná voda. Akce byly financovány z vlastních zdrojů spolku a dokončeny díky významné finanční podpoře obce Strážovice. Nyní chata slouží již ke společenským akcím pořádaným spolkem (např. „Pálení čarodějnic“) či pro pořádání schůzí spolku.

Členové spolku se také podíleli na výsadbě stromků v katastru obce, zapojili se do práce s dětmi a tyto zaznamenaly úspěchy v soutěži „Zlatá srnčí trofej“. Po několikaleté snaze se podařilo uskutečnit i sen členů spolku a to získat do své péče vodní plochy v Břížďanech, k. ú. Strážovice, se záměrem vytvořit zde a zachovat zónu klidu pro volně žijící zvěř a ptactvo.

KS+RK