Sledujte nás na facebooku

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky > Myslivecké sdružení „Stará Hora“ Strážovice

Myslivecké sdružení „Stará Hora“ Strážovice

Myslivecké sdružení STARÁ HORA ve Strážovicích bylo založeno na počátku 90. let minulého století v souvislosti s novým zákonem o myslivosti a z toho plynoucím rozpadem mamutích mysliveckých společností, které se utvářely v 70. a 80. létech.

V současné době má myslivecké sdružení třináct členů, z nichž je jedenáct aktivních. V převážné většině se jedná o současné či minulé občany Strážovic. Honitba, kterou sdružení obhospodařuje má výměru 550 ha.

V obecném povědomí jsou myslivci spojováni především s lovem a mohou být proto vnímáni díky tomuto zúženému úhlu pohledu částí společnosti negativně. I když lov k myslivosti patří a je její nedílnou součástí, netvoří ani zdaleka hlavní náplň mysliveckého sdružení. Myslivost je zaměřena i na ochranu lovné zvěře, zajišťuje její životní podmínky, snaží se o zkvalitnění chovu. Do značné míry se snaží zachovat kompromis mezi krajními názory, které na jedné straně vidí zvěř jako škůdce zemědělských a lesních porostů a vytváří tlak na maximální snížení počtů zvěře ve volné přírodě, na straně druhé jsou pak názory, které odmítají jakékoliv regulační zásahy do populace volně žijící zvěře.

Myslivecké sdružení STARÁ HORA provozuje svoji činnost na nekomerčním základě.

V průběhu roku členové mysliveckého sdružení opravují a desinfikují krmná zařízení pro zvěř – zásypy a krmelce - a budují nová. Značné úsilí věnují zajištění krmiva pro dokrmování zvěře v zimním období, které je pro zvěř kritickým obdobím nedostatku potravy. V této souvislosti je třeba poděkovat společnosti ZEMAGRO Strážovice za významnou pomoc.

V lednu 2004 uspořádalo sdružení 1. Myslivecký ples, který se setkal s velkým zájmem občanů Strážovic. Na plese se bavilo více než sto návštěvníků. V červnu téhož roku sdružení uskutečnilo Letní noc pod širým nebem. Na obou akcích hrála k tanci i poslechu Kostelecká pětka, byly podávány myslivecké speciality, bylo zajištěno občerstvení a proběhla tombola.

Obě akce byly díky zájmu občanů společensky úspěšné a myslivecké sdružení v nich pokračovalo i v roce 2005 (2. Myslivecký ples a Letní noc) a v této tradici hodlá pokračovat.

V roce 2004 zahájilo sdružení opravu myslivecké chaty. Díky brigádnické činnosti členů sdružení, jejich rodinných příslušníků a dalších se podařilo od jara do podzimu přebudovat horní část chaty, která doposud sloužila jako sklad krmiva, na společenskou místnost. Akce byla financována z vnitřních zdrojů sdružení a díky finanční podpoře Obecního úřadu ve Strážovicích. Nový sklad krmiva byl vybudován vedle chaty. Chata nyní slouží ke schůzím i k společenským akcím a je poskytována pro výuku i mimoškolní činnost žákům ZŠ Strážovice a ZŠ Nenkovice.

Stejně jako v minulých létech proběhly v ZŠ v Nenkovicích besedy a příprava zájemců z řad jejich žáků na soutěž o Zlatou srnčí trofej. Stejně jako v minulých létech se soutěžící pod hlavičkou MS STARÁ HORA umístili v okresní soutěži na předních místech.

V dubnu 2005 členové sdružení vysadili několik stovek sazenic stromků. Akci pořádal Obecní úřad ve Strážovicích, který zajistil i sazenice.

Rok 2005 byl pro myslivecké sdružení rokem volebním. Na výroční členské schůzi, konané na počátku roku byly voleny nové orgány společnosti. Předsedou mysliveckého sdružení byl znovu zvolen pan Lubomír Osička, jednatelem pan František Kolaja, hospodářem zůstává pan Jindřich Šmehlík.

Pro úplnost je třeba uvést i ostatní členy sdružení jimiž jsou pánové:

  • Chaloupka Mojmír
  • Kolaja Radek
  • Lažek František ml.
  • Lefner Josef
  • Luža Radek
  • Menšík Jaroslav
  • Slovák Josef
  • Stupka Květoslav
  • Válka Miroslav
  • Viktorýn Oldřich

 

Do řad mysliveckého sdružení patří zcela jistě naši bývalí členové, dnes na odpočinku – dlouholetý člen a hospodář pan Rostislav Langer, pan Josef Slovák st., dlouholetý předseda a pan František Lažek st., kteří se radou i pomocí účastní činnosti sdružení. Vzpomenout je třeba i dlouholetého člena, pana Josefa Kolaju, který nás před nedávnem opustil.

V dalších létech chce MS STARÁ HORA pokračovat v myslivecké činnosti ve prospěch přírody, kterou mají její členové rádi, spolupracovat s Obecním úřadem při přípravě a zajištění oslav výročí založení Strážovic v roce 2006, pokračovat v pořádání Mysliveckých plesů a Letních nocí a vytvořit tak novou tradici.

Snem členů mysliveckého sdružení je získat do své péče vodní plochu v Břížďanech a vytvořit z celé této lokality zónu klidu pro volně žijící zvěř.

Závěrem chci popřát všem čtenářům do budoucna hodně zdraví a osobních úspěchů.

Květoslav Stupka