Fulltextové vyhledávání

Myslivci dnes

Počátkem roku 2013 se podařilo obnovit honitbu ve Strážovicích a uzavřít nájemní smlouvu s Honebním společenstvím Strážovice na další období.

Věk členů MS se nezadržitelně blíží věku kmetskému. Myslivecké sdružení proto uvítalo zájem mladých strážovjáků o práci v myslivosti. Povinnou mysliveckou praxi prováděli při našem MS adepti sl. Andrea Šibalová a bratři Radek a Jiří Lužovi. Všichni adepti složili úspěšně (někteří, zejména Andrea Šibalová výtečně) myslivecké zkoušky a požádali o členství v MS Strážovice což autor tohoto článku považuje za velmi přínosné pro naše sdružení. O jejich přijetí bude rozhodovat členská schůze v polovině roku 2014.

Dlouhodobá snaha MS o získání strážovských rybníků v Břížďanech do vlastní péče a vytvořit zde zónu klidu pro vodní živočichy se naplnila koncem roku 2012. Podařilo se uzavřít příslušnou dlouhodobou nájemní smlouvu. Myslivci se v ní zavázali kromě jiného udržovat, čistit okolí rybníků a přilehlého potoka a hospodařit zde v souladu s účelem pro který byly rybníky zbudovány. Tento závazek jsme samozřejmě v roce 2013 zcela splnili, zejména jsme vyčistily odtokové koryto od náletových dřevin a navíc jsme do obou rybníků nasadili bílou rybu a roční násadu. Naším cílem je zde vybudovat přirozenou nezhuštěnou rybí obsádku a vytvořit podmínky pro vodní i ostatní ptactvo.

Myslivci dnes 1

Počátek roku, zejména únor, byl velmi mrazivý a zaplněný sněhem, později velmi deštivý, což mělo za důsledek nepříznivý vliv na drobnou zvěř. Projevilo se to jak na bažantí zvěři, tak zejména na stavu zaječí zvěře. Myslivci to pocítili při podzimních honech.

Průběh roku byl jinak podobný předchozím létům. V lednu jsme zorganizovali tradiční a jubilejní X. Myslivecký ples, na který jsme se velmi připravovali. Ples však nedopadl podle našich představ. Návštěva byla nižší než jsme očekávali a řada členů MS zvažovala, zda má vůbec smysl další ples uspořádávat. Nicméně většina myslivců se naštěstí rozhodla pokračovat, zejména pro to, že myslivecké plesy se staly nedílnou součástí kulturních akcí obce Strážovice a myslivci pořádají plesy nikoliv (jen) pro sebe ale především pro své spoluobčany.

Z téhož důvodu myslivci ve spolupráci s kulturní komisí provedli tak jako v minulých létech koncem dubna pro děti (a jejich rodiče) na myslivecké chatě pálení „ČARODĚJNIC“ se spoustou her a soutěží ve střelbě ze vzduchovek.

Myslivci se i aktivně podíleli na akci pořádané Obecním úřadem – přehlídkou pěveckých sborů z mikroregionu – kde zajišťovali občerstvení.

Myslivci dnes 2

Pokračovaly i další práce na zvelebení myslivecké chaty, kde byl i díky podpoře Obecního úřadu vybudován v přední části chaty balkon s výhledem do revíru. Těšíme se, že na čarodějnicích 2014 tento výhled ocení i děti a občané Strážovic. Do honitby na Špidlák byla umístěna nová kazatelna, kterou vybudovali bratři Lužové.

V poslední době pozorujeme záporný jev, v revíru se vyskytuje řada případů volně se pohybujících psů bez náhubku. Majitelé těchto psů si neuvědomují, že nejenom že tímto jednáním porušují zákon, ale zejména v zimním období mohou volně pobíhající psi plašit či štvát srnčí zvěř, která posléze umírá v mukách na vyčerpání a zápal plic.

V roce 2013 oslavil náš člen pan J. Menšík 75. narozeniny v kruhu mysliveckých přátel. Krátce na to nás k naší lítosti opustil. Myslivci se zúčastnili jeho pohřbu. ČEST JEHO PAMÁTCE.

  • Radek Kolaja
  • Květoslav Stupka